Eierskap

Websenter.no med de produkter og tjenester som her tilbys er eid av Event Professionals (Org.nr.917269491)

Salg og ansvar

Salg av våre tjenester foregår enten direkte fra oss til kunde, eller via våre partnere ut ifra hvem kunden er og dennes behov. Dermed kan vi kanalisere ressursene for salg, ansvar og oppfølging der hvor dette gir størst mening og gevinst for begge parter. Her vil det altså være den virksomhet som selger og fakturerer kunden som blir den rettmessige leverandør.

Menneskene og kompetansen

Websenter består av mennesker med kompetanse både på teknologi og etablering, drift og ledelse av ideelle virksomheter. Daglig leder er Christian Middelthon som har lang erfaring og mange virksomheter i sin portefølje i tillegg til mange års teknisk kompetanse. Dette gjør at vi vet hvor skoen trykker og hvordan nye muligheter skapes. Vi har et nettverk av partnere vi benytter oss av etter type oppdrag og behov.

Arbeidsmentalitet

Vårt arbeidskonsept bygger på at vi jobber med få prosjekter om gangen. Dette minimerer stress og gir rom for mye frihet til å kunne skape og at vi er kjapt på ballen når det oppstår et behov.

Lave driftsutgifter

Vi har lave driftsutgifter fordi det meste av arbeidet gjøres fra hjemmekontor. Alle webhotell driftes av store kjente leverandører som sikrer kost-nytte og bidrar til å holde driftsutgiftene lave og forutsigbare. Alt dette medfører lave kostnader som igjen betyr lavere pris til kunde .

Teknologisk samarbeid

Hovedårsaken til våre lave priser på de teknologiske produktene vi tilbyr, er at vi er medlem av et større samarbeidsnettverk som deler på innkjøp og ressurser. Herunder hva lisenser, utvikling og vedlikehold angår.

Arbeidsplassen

Vårt hovedsete er Stavanger uten fast kontoradresse. Vi jobber der vårt hjerte er. Noen ganger hjemme, andre ganger i fellesskap på forskjellige adresser. Arbeid hos og sammen med kunde etter behov.

Historikk

Utviklingen av Websenter som konsept og de teknologiske løsninger som i dag tilbys, ble startet av Christian Middelthon under pandemien i 2021. Bakgrunnen var at Christian hadde i 25 år jobbet med tilsvarende virksomheter, produkter og problemstillinger uten å finne en god og komplett løsning til en god nok pris. Enten var de gode løsningene for kostbare, eller så var de rimelige løsningene for dårlige og for avanserte når de skulle tilpasses et mer komplekst behov. Ved hjelp av ny teknologi og smarte måter å sette sammen en virksomhet på, har Websenter blitt en realitet.

Våre planer frem mot 2025

Utviklingen av Websenter.no foregår gjennom flere delmål. Første fase var å få utviklet konseptet, teknologien og tjenestene som tok oss et par år. Fase 2 som vi er inne i når vi skriver 2024, er å få på plass en webside og starte formidlingen av tjenestene. Fase 3 er å få på plass en større organisasjon for videre drift og utvikling som er planlagt i løpet av 2025.

Kontakt oss

Vi har valgt å ikke ha en kontakttelefon for nye henvendelser for å spare oss selv for tid og kostnader. Vennligst send oss en henvendelse på skjemaet under så tar vi kontakt.