Websenter.no eies av Event Professionals

Event Professionals er en ideell men profesjonell virksomhet med formål å skape begivenheter, møteplasser og etablere fysiske og digitale samfunnsforum som bidrar til utvikling av samfunnet.

Ja det var kort, men det skjer veldig mye spennende utvikling omkring virksomheten om dagen. Vi holder dessuten på med en prosess for å skifte navn (pr. 2024). Mer informasjon kommer etter hvert!