Nyhetsfeed RSS

For å vise en nyhetsfeed fra en annen nettside i din WordPress-side, kan du bruke flere metoder. De mest populære er å bruke RSS, plugins, eller i visse tilfeller spesialiserte widgets. Her er en trinnvis veiledning: Bruk av RSS Widget: Bruke Plugins: Embedding av Innhold: Bruke Widgets fra Eksterne Nettsider: Egendefinert Programmering: Bruke iFrame: Husk…